Any de la Comunicació > Concursos > Fotografia digital

Concurs de Fotografia Digital «Una imatge del món UAB»


 

Objectius

 

En el context de l’any temàtic de la comunicació, la UAB convoca un premi de fotografia digital, amb el tema genèric de la vida universitària als campus de la UAB. S’adreça a tota la comunitat universitària: PDI, PAS i estudiants.

 

Bases de participació

 

Les fotografies (.jpg, .gif, .bmp, .png o .tiff) cal que siguin amb una resolució òptima per a ser visualitzades a la pantalla i poden ocupar un màxim de 3 Megabytes.

 

Cada participant pot presentar dues fotografies com a màxim.

 

Per tal de participar cal pujar els arxius a la plana web de l’ETC (www.etc.uab.cat/anytematic), on caldrà identificar-se personalment i com a membre de la comunitat universitària.

 

El darrer dia per presentar les fotografies és el 12 de març a les 24h.

 

Les obres seran publicades al web de l’Edifici d’Estudiants-ETC (www.etc.uab.cat).

 

El jurat estarà presidit pel vicerector de Transferència Social i Cultural i en formaran part un professor/a de l’àrea de Comunicació Audiovisual, un professor/a del Departament d’Art i Musicologia, un membre de l’Àrea de Comunicació i Promoció,  un membre del PAS amb expertesa en fotografia, i un/a estudiant de Comunicació Audiovisual amb expertesa en fotografia.

 

Hi haurà premis per a les tres millors fotografies. El guanyador/a rebrà un premi de 750 €, i els dos finalistes un premi de 250 € que se’ls lliurarà en un acte públic el 23 d’abril de 2010

 

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

 

Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.

 

Condicions de publicació de les fotografies

 

• Totes les imatges passaran per un procés de validació prèvia d’un equip seleccionador per evitar que es publiquin continguts inadequats. Les imatges no poden suposar una difamació o calúmnia.

 

• No s’acceptaran fotografies fetes amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.

 

• Les imatges enviades no poden vulnerar la legislació vigent ni cap dret fonamental de les persones que hi participin, i , en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que tinguin una clara intenció manipuladora de la realitat.

 

Sobre l’autoria de les imatges

 

• El participant ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels drets d’exhibició i haver aconseguit el consentiment del seu autor.

 

• No es pot vulnerar, en cap cas, un dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers. Per tant, no s’acceptaran fotografies que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

 

Sobre els drets de propietat intel·lectual

 

El fet d’enviar imatges per a la seva publicació comporta l’acceptació i el consentiment del participant dels següents punts:

 

• El participant autoritza la UAB a la publicació de les fotografies.

 

• La UAB pot fer ús no comercial de les imatges i publicar-les en els format que estimi més adients.

 

• En cap cas s’utilitzaran les imatges rebudes per promocionar productes i/o marques alienes a la UAB

 

Política de protecció de dades

 

La UAB, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades imprescindibles per al concurs, garantint en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus de fitxer.

 

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti en aquest formulari ha de ser pròpia i certa. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la UAB o a tercers per la informació que faciliti.

 

La UAB tractarà les dades conforme a la legislació sobre protecció de dades vigent en cada moment, garantint la confidencialitat i el respecte dels drets dels participants.