Any de la Comunicació > Concursos > Blocs personals

Concurs de Blocs Personals «Els homes i les dones de la UAB a la xarxa»


 

Objectius

 

En el marc de l’Any de la Comunicació de la UAB, la finalitat del concurs és premiar i potenciar les iniciatives particulars d’ús del bloc com a eina de comunicació.

 

El concurs està dirigit als membres de la comunitat universitària (PDI,PAS i estudiants) que ja tinguin un bloc en marxa, amb una línia editorial i uns continguts.

 

Bases de participació, condicions tècniques i continguts

 

1. Podran concursar tots aquells/es autors/es de blocs escrits en qualsevol de les llengües oficials i residents a Catalunya, i que van començar la seva edició abans de l’1 d’octubre del 2009.

 

2. Els blocs que vulguin participar en el Concurs de Blocs podran ser personals, periodístics, d’assaig, però en cap cas vinculats directament a grups de recerca o docència.

 

3. No hi ha restriccions per tipus de domini i/o allotjament del bloc.

 

4. Es valorarà positivament el nombre de visites, la participació i debat per part dels lectors.

 

5. No es valorarà coneixements avançats o tècnics en matèria de programació i/o Internet, però sí es valorarà positivament l’originalitat de l’edició dels continguts del bloc i de la seva aparença i disseny

 

6. Es valorarà :

 

- Els continguts que promoguin el debat a la universitat.

 

- Els blocs que causin una impressió visual de credibilitat, autoritat i correcció a través del color, disseny, tipografia, logos i una identificació personal o de grup oberta, sense amagar o ocultar identitats.

 

- Que sigui ric en quantitat de bon material a disposició dels lectors per gaudir-ne, absorbir-lo i reflexionar.

 

- Ser organitzat, fàcilment cercable a través dels títols i subseccions, amb quadres de cerca de text, i una categorització clara i lògica dels arxius.

 

Calendari del concurs

 

Els blocs es podran presentar a concurs mitjançant la tramesa del link i la formalització d’un formulari identificatiu a la pàgina Web de l’ETC (www.etc.uab.cat/anytematic) fins el dia 12 de març, a les 19 hores.

 

Jurat i normes de funcionament

 

- El jurat estarà format pel Vicerector de Transferència Social i Cultural, el Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació, dos professors/res dels Departaments de Filologia, un professor/a de l’àrea de Comunicació Audiovisual,  un membre de l’àrea de Comunicació i Promoció i un estudiant de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

 

- La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar deserta la convocatòria.

 

- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

- Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del Jurat.

 

Premis

 

Per part del jurat es proposarà un únic bloc com a guanyador del primer premi, valorat en 1500€ nets. Els 2 finalistes rebran un notebook cadascun. Aquests premis seran lliurats en un acte públic el dia 23 d’abril de 2010.