FORMULARI Títol Treball de Fí de Grau

10eaniversari

.


14/02/2018


Instruccions lliurament títol:

Caldrà seguir aquests pasos, 

1-Anar al link següent:

https://eformularis.uab.cat/group/udpt/eformularis.uab.cat/group/udpt/titoldefinitiutfg1718/titoldefinitiutfg1718
 
2- Omplir el formulari i enviar-lo
 
3- Imprimir-lo, signar-lo per ambdues parts (tutor i alumne)
 
4-Lliurar-lo a la gestió de la unitat docent