Xarxes socials

Les xarxes socials han suposat un canvi en la manera tradicional de relacionar-se i comunicar-se, també en la ciència. Cada vegada més, el personal investigador utilitza aquestes eines per compartir i obtenir informació, així com per connectar i establir sinergies amb altres investigadors. L’ús de les xarxes socials ens aporta una major difusió i visibilitat, un increment de l'impacte de la producció científica i, per tant, una millora del perfil públic de l'investigador i de la seva reputació digital.

És important recordar que són iniciatives comercials privades i no s’haurien de fer servir com a repositori de documents.

Quan es penja un document a les xarxes socials:

  • Cal assegurar-se de no vulnerar drets de tercers. La persona que puja un contingut a la xarxa n’és el responsable. Consulteu els avisos legals de les plataformes.
  • Publicar en una xarxa social no és publicar en accés obert i, per tant, no s'està complint amb els requisits dels organismes finançadors de la recerca ni amb la legislació vigent.

Si es volen fer servir les xarxes socials com a canals de difusió de la recerca és aconsellable remetre a la URL del document ubicat en un repositori (preferentment d'accés obert).

Xarxes socials genèriques

Les xarxes socials genèriques són plataformes universals molt conegudes i amb un alt grau de penetració.

Xarxes socials acadèmiques

Les xarxes socials acadèmiques són espais específics per a investigadors amb la finalitat de compartir la recerca.

Bones pràctiques

Recomanacions a tenir en compte en l'ús de xarxes socials i Recursos on ampliar la informació.