La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Maria Gutiérrez García, directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
 
 
Línies de recerca:

-       Programació radiofónica
-       Estudis d’audiència i recepció
-       Comunicació interactiva
 
Docència:

-       Guió Audiovisual de no Ficció
-       Tendències de la programació radiofónica
 
Selecció de publicacions:
 
Martí, Josep Maria, Monclús, Belén, Gutiérrez, Maria, Ribes, Xavier (2015). La ràdio, model de negoci en transició: estratègies d'oferta i de comercialització en el context digital. Quaderns del CAC. 13-22
https://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?NDc%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3F1YWRlcm5zL2RhcnJlckNvbnRlbnQ%3D
 
Ribes, Xavier; Monclús, Belén; Gutiérrez, Maria (2015). Del oyente al radio prosumer: Gestión de la participación de la audiencia en la radio del s.XXI. Trípodos. 36. 55-74
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5260937
 
Monclús, Belén; Gutiérrez, Maria; Ribes, Xavier, Ferrer, Iliana; Martí, Josep Maria (2015). Listeners, Social Networks and the Construction of Talk Radio Information's Discourse in the 2.0 Age. Bonini, Tiziano; Monclús, Belén (eds.). Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society. 1 ed. Nova York. Routledge; p. 91 - 115. 978-0-415-73915-3
 
M. Gutiérrez; JM. Martí; I. Ferrer; B. Monclús; X. Ribes2014. Los programas radiofónicos españoles de prime time en Facebook y Twitter: Sinergias entre la radio convencional y las redes sociales. Revista Latina de Comunicación Social. p. 418 – 434
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1018_UAB/21mes.htm
 
 
Gutiérrez, Maria; Ribes, Xavier; Monclús, Belén (2011). La audiencia juvenil y el acceso a la radio musical de antena convencional a través de internet. Comunicación y Sociedad. XXIV. p. 305 – 331
http://www.unav.es/fcom/communication-society/en/resumen.php?art_id=398
 

Gestió universitària:

- Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1988-1989)
- Coordinadora Erasmus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (19891994) 
- Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1990-1991)
- Coordinadora de la Unitat de Comunicació Audiovisual (1992-1994)
- Coordinadora de la Titulació de Comunicació Audiovisual (1996-1997)
- Vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1996-2000)
- Coordinadora de la Titulació de Comunicació Audiovisual (2001-2005)
- Coordinadora de la Unitat de Comunicació Audiovisual (1992-1994)
- Vicedirectora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat I (2009-2012)
 
Altres mèrits: 

- Membre de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB, SGR consolidat).
- Coordinadora de Mòdul del Màster Universitari de Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat (MUCAP)

Data de modificació: 2016-07-27 14:07:56.0