Reglament Unitat Docent

Reglament de funcionament intern de la UD Parc de Salut Mar de la Facultat de Medicina

Aprovat per la Junta de la Unitat Docent Parc de Salut Mar en data 26 d’octubre de 2015 i ratificat per la Junta Permanent de la Facultat de Medicina en data 17 de novembre de 2015.

Reglament de la Unitat Docent