Llicenciatura de Medicina

Titulacions de 1r i 2n cicle Medicina

Titulacions de 1r i 2n cicle Medicina (llicenciatura de 1r i 2n cicles uab) (assignatures)
 

26800 - Pràctica clínica - [ MB]
29068 - Anatomia humana: cardiovascular i esplacnologia - [ MB]
29070 - Anatomia humana: neuroanatomia i òrgans dels sentits - [ MB]
29071 - Anatomia patològica - [ MB]
29076 - Bases psicològiques dels estats de salut i malaltia - [ MB]
29086 - Cirurgia - [ MB]
29091 - Dermatologia - [ MB]
29094 - Epidemiologia general i demografia sanitària - [ MB]
29095 - Estructura microscòpica d'aparells i sistemes humans - [ MB]
29097 - Farmacologia - [ MB]
29098 - Farmacologia clínica - [ MB]
29100 - Fisiologia mèdica - [ MB]
29104 - Genètica humana - [ MB]
29112 - Immunologia - [ MB]
29124 - Medicina legal i toxicologia. Deontologia i legislació mèdica - [ MB]
29126 - Medicina preventiva i salut pública i comunitària - [ MB]
29127 - Medicina i cirurgia I - [ MB]
29128 - Medicina i cirurgia II - [ MB]
29129 - Medicina i Cirurgia III - [ MB]
29130 - Medicina i Cirurgia IV - [ MB]
29132 - Microbiologia - [ MB]
29134 - Obstetricia i ginecologia - [ MB]
29135 - Oftalmologia - [ MB]
29137 - Otorinolaringologia - [ MB]
29139 - Patologia general - [ MB]
29148 - Psiquiatria - [ MB]
29149 - Radiologia i medicina física - [ MB]