FAS > Col·labora > Col·labora amb la fas > Què m'aporta?

Què m'aporta si col·laboro amb la FAS?

Poder conèixer altres realitats socials, participar i formar part d’un projecte comú transformador en un entorn i context proper. I tenir informació de primera mà sobre propostes i programes propers i innovadors.

Les aportacions econòmiques, a més, tenen avantatges fiscals.
 
Avantatges fiscals
Les persones físiques que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) gaudeixen actualment d’una deducció en l’IRPF d’un 25 % de l’import de la donació.
Les persones jurídiques que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002), com la FAS, gaudeixen d’una deducció en el seu Impost de Societats del 35% de l’import de la donació.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats