SERVEI D'INFORMÀTICA

Atenció personal en l'àmbit informàtic
Podeu posar-vos en contacte amb el CAS a través d'aquesta web, o bé per correu electrònic o per telèfon (93 581 21 00).

L'horari d'atenció als usuaris és el següent:
-De dilluns a divendres no festius: de les 8 a les 20h

Durant els períodes de vacances l’horari d'atenció als usuaris es pot veure reduït en funció de les necessitats, s’informarà de l’horari d’aquestes dates en un anunci a www.uab.cat\si

A més, per resoldre determinades incidències, el CAS disposa  d'una eina que permet obtenir el control del vostre ordinador de forma remota. Aquest procediment sempre es fa amb el vostre vistiplau.

Inici de sessió de suport remot
Àmbit
 La teva consulta 
Estadístiques del CAS

Si voleu fer una consulta al Centre d'Assistència i Suport (CAS) ompliu el formulari següent.
També podeu accedir a l'aplicació per conèixer l'estat en que es troben les vostres consultes.

Gestió d'Incidències informàtiques i peticions