Català

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Excepcionalment s'ofereix una convocatòria d'exàmens de català el mes d'octubre arran de la crisis sanitària generada per la COVID-19.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 9 i el 17 d'octubre. 

Proves orals: entre el 9 i 16 d'octubre
Prova escrita: el 17 d'octubre a les 9.30 h tots els nivells. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

La matrícula és necessària per a:
Alumnes actuals de cursos virtuals
Alumnes actuals de cursos semipresencials dels nivells Intermedi, Suficiència i Suficiència PDI
Examinands en convocatòria extraordinària (places limitades).

Dates matrícula: pendents de concretar

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l'examen

Persones que han seguit un curs de nivell superior durant el segon semestre del curs 2019/2020 : gratuït
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € (places limitades)

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El setembre s'informarà del període de reserva.

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
La data de publicació de notes s'informarà al setembre. Els resultats es publiquen a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  Els horaris d'atenció telefònica es concretaran més endavant.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

 

NIVELLS
Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)
Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.


DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc del 12 al 16 de desembre. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web a partir de finals de novembre.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials 
Alumnes de cursos semipresencials
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates de matrícula: del 26 de novembre al 2 de desembre.   L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 10 a 13.30 h i de 15 a 19.30 h i divendres de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h.
Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 4 al 10 de desembre.

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
Els resultats es publiquen el 20 de desembre, com a més tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1 

NIVELLS

Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 29 i el 31 de gener. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web a partir de mitjan desembre.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates matrículadel 8 al 20 de gener.   L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19.30 h.
Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 27 de gener.

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
Els resultats es publiquen el 10 de febrer, com a més tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: B2, C1 i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 3 i el 8 de febrer. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web a partir de desembre.

Proves orals: entre el 3 i 7 de febrer
Prova escrita: el 8 de febrer a les 9.30 h tots els nivells. 

DISTRIBUCIÓ D'AULES DE LA PART ESCRITA
Tots els exàmens es fan a la Facultat de Psicologia del Campus de la UAB.

Intermedi: Aula P9
Suficiència: Aula P3
Suficiència PDI: Aula P8

Superior:

  • De cognom ABAD a GARZÓN: Aula P5
  • De cognom GELPÍ a VIVAN: Aula P6

 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

La matrícula és necessària per a:
Alumnes actuals de cursos virtuals
Alumnes actuals de cursos semipresencials dels nivells Intermedi, Suficiència i Suficiència PDI
Examinands en convocatòria extraordinària (places limitades). Places exhaurides.

Dates matrícula

Matrícula per a alumnat inscrit a un curs de català: del 8 de gener al 20 de gener. 

Matrícula per examinands en convocatòria extraordinària:

 

  1. Matrícula preferent per a l'alumnat de Ciències de l'Educació que fan l'examen per lliure: del 8 al 10 de gener. 
  2. Matrícula per a la resta d'examinands en convocatòria extraordinària: del 13 al 20 de gener.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de  a 14 h i de 15 a 19 h.


Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € (places limitades)

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 29 de gener.

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
 
Els resultats es publiquen el dilluns 24 de febrer, com a molt tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d’examen
L’examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà entre el 24 i el 28 de febrer.

TELÈFON: 93 586 8706

Nivell Dia Hora
Superior dimarts 25 De 15 a 17 h
dimecres 26 D'11 a 13 h
Intermedi, Suficiència i Suficiència PDI dimecres 26 De 12 a 14 h
De 17.30 a 19.30 h


DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

NOTA INFORMATIVA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha reduït l'activitat presencial a la mínima imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Per aquest motiu, i segons l'acord 45/2020 del Consell de Govern de la UAB, la direcció del Servei de Llengües - UAB idiomes ha resolt ajornar aquesta convocatòria.  

Les noves dates de la convocatòria d'examen es faran públiques tan aviat com sigui possible.

NOTA INFORMATIVA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha reduït l'activitat presencial a la mínima imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Per aquest motiu, i segons l'acord 45/2020 del Consell de Govern de la UAB, la direcció del Servei de Llengües - UAB idiomes ha resolt ajornar aquesta convocatòria.  

Les noves dates de la convocatòria d'examen es faran públiques tan aviat com sigui possible.