FAS > Campus ítaca > Organització > Equip

Equip:
  • Direcció de la Fundació Autònoma Solidària: Jordi Prat
  • Coordinació del programa: Elsa Espinosa
  • Suport administratiu del programa: Elisabet Rodríguez
  • Suport a la gestió: Carlos Zorraquino
A més, durant el Campus Ítaca es compta amb la participació de 16 monitors/es de grup, 2 monitors/es de suport en aspectes logístic i organitzatiu, i 7 monitors/es de transport.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats