FAS > Campus ítaca > Organització > Enquesta d'avaluació

Per tal de garantir l’èxit del Campus Ítaca és necessària fer una avaluació continuada del funcionament del programa en diferents moments.

Avaluació Inicial: la realitzen els alumnes i principalment se’ls demana quines són les seves expectatives inicials respecte al campus.

Avaluació de Seguiment: durant el desenvolupament del campus es realitzen  reunions de seguiment diàries amb l’equip tècnic del programa i l’equip de monitors/es de grup i de transport per tal de valorar com han funcionat els grups i les activitats, així com l’estona dels àpats i el transport.

Pel que fa a l’avaluació de les activitats, aquestes són avaluades pels alumnes, pels monitors/es de grup i pels ponents de les activitats.

Avaluació Final: A nivell tècnic es treballa amb el recull de dades dels diferents agents implicats per tal de fer una avaluació global de com ha anat el campus.

                              
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats