FAS > Campus ítaca > Campus ítaca > Objectius

Els objectius del programa són:
  • Donar continuïtat als estudis post-obligatoris un cop finalitzada la formació obligatòria.
  • Esdevenir un espai de convivència entre els nois i noies participants. 
  • Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació en el Campus.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats