FAS > Campus ítaca > Campus ítaca > Destinataris

El programa està destinat a nois i noies que han acabat 3er d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l'etapa d’educació obligatòria, hauran d'optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà o batxillerat.

El perfil d’alumnat al qual va dirigit és el d’un estudiant amb bones capacitats per als estudis però que, per la seva situació socioeconòmica i/o sense referents adults propers amb estudis superiors, provoca que es trobin en una situació de desavantatge educatiu.

L’àmbit d’actuació del Campus Ítaca són instituts públics de 33 municipis de la província de Barcelona.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats