FAS > Campus ítaca > Agents col·laboradors > Col·laboradors

Durant el Campus Ítaca són molts els/les professors/es que col·laboren amb el programa, mitjançant la realització de les diferents activitats. La majoria d’aquests pertanyen a departaments de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona.

A continuació podeu trobar especificats tots i cadascun dels departaments, facultats i/o instituts que col·laboren en el Campus Ítaca:
© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats