FAS > Campus ítaca > Activitats > Pedagògiques i lúdico-esportives

Per tal d’afavorir la participació activa, les activitats es presenten en un format atractiu als ulls dels estudiants, s’inclouen en contextos d’actualitat molt propers a ells i s’intenta que en cadascuna d’aquestes activitats l’alumnat hagi de posar en pràctica metodologies de recerca o d’investigació a fi de confirmar o desestimar hipòtesis inicials. Alhora, es promou el treball cooperatiu entre ells, el diàleg i la reflexió. A partir d’aquí, el Campus es planteja en dues tipologies d’activitats: activitats pedagògiques i activitats lúdico- esportives.

Les activitats pedagògiques estan dinamitzades per professorat universitari, que mitjançant diferents formats (tallers, debats, resolució d’estudis de cas o  projectes) es pretenen posar en pràctica les competències i metodologies esmentades.

Les activitats lúdico-esportives són activitats de lleure on es desenvolupa la part física i creativa d’una forma educativa i lúdica, potenciant  la socialització entre companys/es.


© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats