FAS > Campus ítaca > Activitats > Acte cloenda

El darrer dia del Campus Ítaca es realitza l’acte de cloenda. Des de la coordinació del programa es considera de vital importància aquesta activitat, ja que és on l’alumnat mostra els resultats del seu treball realitzat durant el campus mitjançant la presentació del projecte de recerca de cada grup, i on es reflecteix el que han aprés juntament amb els seus companys.

Atès que una de les finalitats del Campus és que les famílies s’adonin de les capacitats dels seus fills o filles i que valorin positivament l’opció d’animar-los a continuar estudiant, se’ls convida a l’acte de cloenda. A més dels monitors/es de grup i del professorat responsable dels projectes, també hi assisteix el professorat representant dels diferents centres i les persones dels diferents Ajuntaments.

Els actes de cloenda del Campus Ítaca 2018 seran el 3 de juliol (primer torn) i el 13 de juliol (segon torn) a les 18h al Campus de Bellaterra.
© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats