Personal UAB Personal d'administració i serveis

Presentació UAB: Els campus

Els campus

La UAB està situada en un entorn de gran potencial i té una estructura de campus pràcticament única al país: un territori de 263 hectàrees on solament 74 hectàrees estan construïdes; la resta són boscos i zones verdes que constitueixen un dels grans actius de la UAB.

Bellaterra, un gran campus de docència i de recerca
El campus principal de la UAB, situat a Cerdanyola del Vallès, és la seu de la majoria de facultats, departaments, instituts i serveis, i també d’un important clúster científic i tecnològic.
 

Campus de Bellaterra

El campus de Bellaterra també és la seu del Parc de Recerca UAB, un conjunt de centres i consorcis específics d’investigació creats amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques en camps de recerca de gran interès.
Aquest capital es completa amb un campus a Sabadell i diverses unitats docents de medicina a Barcelona, Badalona i Sabadell, que consten d’una corona hospitalària d’alt nivell pel que fa a la docència, recerca i atenció sanitària.
 
Inauguració de la Vila Universitària (1992)

Campus de Sabadell, aposta per la tecnologia i l’empresa
Està situat a deu minuts del centre de la ciutat. És una de les seus de la Facultat d’Economia i Empresa i de l’Escola d’Enginyeria de la UAB.
Es va inaugurar el 1993 per la necessitat de reforçar la presència estratègica de la Universitat Autònoma de Barcelona a la ciutat de Sabadell, però no va ser fins al juliol de 2006 que l’equip de govern de la universitat va aprovar la consolidació d’un campus orientat a la tecnologia, l’empresa i el món laboral, potenciant l’ampliació de la oferta acadèmica i la participació en grups de recerca.

 
Campus de Sabadell (2007)

Els campus de Ciències de la Salut
Hi ha sis unitats docents vinculades a la Facultat de Medicina:
 
 • Bellaterra
  • Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques
 
 • Barcelona
  • Unitat Docent Hospitalària de Sant Pau
  • Unitat Docent Hospitalària de la Vall d’Hebron
  • Unitat Docent de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària de l’Hospital del Mar
 
 • Badalona
  • Unitat Docent Hospitalària Germans Trias i Pujol
 
 • Sabadell
  • Unitat Docent del Consorci Sanitari del Parc Taulí
 
Casa de Convalescència (2007)

Més informació a:
Pla director 2010