PBeques.Popup.Loading

Beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials per a l'any 2013 : Beques per a estades de recerca a l'estranger

Entitat convocant

Institut d'Estudis Autonòmics (IEA)

Programa

Sense programa

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Tipus d'ajut

Mobilitat

Destinataris

Titulats
Investigadors
PDI

Requeriments

Aquesta modalitat està destinada a : a) Professorat funcionari o contractat; b) Personal investigador contractat o vinculat a una universitat de Catalunya; c) Becaris/àries de recerca de la Generalitat de Catalunya o del ministeri competent en matèria d'universitats adscrits a una universitat de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits: a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya; b) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o l'autorització de residència de llarga durada a Espanya, i haver residit a Catalunya durant els dos últims anys; c) Tenir coneixement oral i escrit de la llengua de treball del centre escollit amb un nivell equivalent al B1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües; d) Obtenir l'admissió o el permís d'investigació per part del centre on el candidat/a vulgui realitzar el treball de recerca; e) En el cas dels candidats/ates que no tinguin el títol de doctor/a, l'aval d'un catedràtic/a o professor/a d'una universitat de Catalunya amb títol de doctor, que alhora assumeixi la tutoria de la recerca; i haver realitzat o estar realitzant un màster oficial per accedir al doctora

Informació addicional

Ajuts per a estades en centres de recerca a l'estranger de fins a 9 mesos de durada. L'estada ha d'anar necessàriament adreçada a l'elaboració d'un treball de recerca inèdit en dret, ciència política o economia, o en qualsevol dels àmbits d'interès de l'IEA

Data de publicació

02/09/2013

Data d'inici de sol·licituds

02/09/2013

Data de presentació a la UAB

03/10/2013

Lloc de presentació a la UAB

No es presenta a través del Registre Gral. UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

03/10/2013

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registre Institut Estudis Autonòmics

Data de resolució

03/04/2014

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria