PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de māster oficial > Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2016-2017

Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2016-2017

Entitat convocant

Fundació Catalunya - La Pedrera

Descripciķ

La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca 12 beques per cursar estudis de màster oficial a la UAB durant el proper curs 2016-2017.

Tipus d'ajut

Beques
Estudi

Places

13
Màster en Bioinformàtica/Bioinformatics - 1 ajut.
Màster en Biologia i Biotecnologia Vegetal - 1 ajut.
Màster en Ciència Política/Political Science - 1 ajut.
Màster en Anàlisi Econòmica/Economic Science - 2 ajuts (Un per cada curs que dura el Màster)
Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social - 1 ajut.
Màster en Genètica Avançada/Advanced Genetics - 1 ajut.
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera - 1 ajut.
Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria/Modelling for Science and Engineering - 1 ajut.
Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/Advanced Nanoscience and Nanotecnology - 1 ajut.
Màster en Neurociències - 1 ajut.
Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química/Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research - 1 ajut.
Màster en Visió per Computador / Computer Vision - 1 ajut.

Import

La dotació és de 5.000 euros en tots els màsters.

Destinataris

Estudiant de màster oficial
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

Els requisits per a poder sol·licitar la beca són:
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.

Incompatibilitats

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol beca o ajut econòmic d'un altre organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació Catalunya-La Pedrera ho autoritzi expressament.

Data de publicaciķ

20/05/2016

Data d'inici de solˇlicituds

20/05/2016

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

10/07/2016

Documentaciķ

La sol·licitud de la beca s'ha de fer arribar a l'oficina de gestió del màster.

Resoluciķ

L'adjudicació de les beques la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció del Màster i la Fundació Catalunya-La Pedrera, a proposta del coordinador del Màster, i serà inapel·lable.