PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de māster oficial > Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2015-2016

Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2015-2016

Entitat convocant

Fundació Catalunya - La Pedrera

Descripciķ

La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca 12 beques per cursar estudis de màster oficial a la UAB durant el proper curs 2015-2016.

Tipus d'ajut

Beques
Estudi

Places

12
Màster en Bioinformàtica/Bioinformatics - 1 ajut.
Màster en Ciència Política / Political Science - 1 ajut.
Màster en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration - 1 ajut.
Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social - 1 ajut.
Màster en Genètica Avançada / Advanced Genetics - 1 ajut.
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera - 1 ajut.
Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering - 1 ajut.
Màster en Neurociències - 1 ajut.
Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química/Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research - 1 ajut.
Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business - 1 ajut.
Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals- 1 ajut.
Màster en Visió per Computador / Computer Vision - 1 ajut.

Import

La dotació és de 5.000 euros en tots els màsters.

Destinataris

Estudiant de màster oficial
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

Els requisits per a poder sol·licitar la beca són:
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.

Incompatibilitats

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol beca o ajut econòmic d'un altre organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació Catalunya-La Pedrera ho autoritzi expressament.

Data de publicaciķ

03/06/2015

Data d'inici de solˇlicituds

03/06/2015

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

05/07/2015

Documentaciķ

La sol·licitud de la beca s'ha de fer per escrit al coordinador del màster.

Resoluciķ

L'adjudicació de les beques la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció del Màster i la Fundació Catalunya-La Pedrera, a proposta del coordinador del Màster, i serà inapel·lable.