PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil solˇlicitant > Predoctorals > Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2013-2014

Beques de la Fundaciķ Catalunya - La Pedrera per realitzar māsters oficials a la UAB el curs 2013-2014

Entitat convocant

Fundació Catalunya - La Pedrera

Descripciķ

La Fundació Catalunya - La Pedrera convoca 12 beques per cursar estudis de màster oficial a la UAB durant el proper curs 2013-2014. Concretament, les beques estan destinades a la realització dels màsters oficials en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis, Bioinformàtica/Bioinformatics, Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina, Ciència Política / Political Science, Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social, Integració Europea, Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera, Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering, Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science,
Neurociències, Química Industrial i Introducció a la Recerca Química/Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research, Visió per Computador / Computer Vision.

Tipus d'ajut

Beques
Estudi

Places

12
Màster en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis - 1 ajut.
Màster en Bioinformàtica/Bioinformatics - 1 ajut.
Màster en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina - 1 ajut.
Màster en Ciència Política / Political Science - 1 ajut.
Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social - 1 ajut.
Màster en Integració Europea - 1 ajut.
Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera - 1 ajut.
Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering - 1 ajut.
Màster en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science - 1 ajut.
Màster en Neurociències - 1 ajut.
Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química/Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research - 1 ajut.
Màster en Visió per Computador / Computer Vision - 1 ajut.
 

Import

La dotació és de 5.000 euros en tots els màsters excepte en el d'Anàlisi Economica / Economic Analysis on la dotació serà de 10.000 euros.

Destinataris

Estudiant de màster oficial
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

Els requisits per a poder sol·licitar la beca són:
 
- Tenir la nacionalitat espanyola.
- Cursar el màster a dedicació completa.
- Acreditar un excel·lent expedient acadèmic.

Incompatibilitats

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol beca o ajut econòmic d'un altre organisme privat o entitat financera, llevat que la Fundació Catalunya-La Pedrera ho autoritzi expressament.

Data de publicaciķ

17/04/2013

Data d'inici de solˇlicituds

17/04/2013

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

15/07/2013

Documentaciķ

La sol·licitud de la beca s'ha de fer per escrit al coordinador del màster.

Resoluciķ

L'adjudicació de les beques la decidirà una Comissió Avaluadora conjunta entre la Direcció del Màster i la Fundació Catalunya-La Pedrera, a proposta del coordinador del Màster, i serà inapel·lable.