PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Entitat convocant

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

Beques de col·laboració tutoritzades per a estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2017.

Convocatòria de 15 beques en total, dividides en 5 modalitats: 8 de formació, 4 d'investigació, 1 d’arxiu i gestió administrativa, 1 de gestió econòmica i administrativa i 1 de biblioteconomia i documentació.

Tipus d'ajut

Beques
Col·laboració
Estudi

Places

15
  • 8 beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre.
  • 4 beques de col·laboració en tasques d’investigació en l’àmbit social i criminològic.
  • 1 beca de col·laboració en matèries d’arxiu i gestió administrativa.
  • 1 beca de col·laboració en matèries de gestió econòmica i administrativa.
  • 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i documentació.

Import

650 Euros
Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Beques de formació: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l’any de publicació de la convocatòria.

Beques d’investigació en l’àmbit social i criminològic: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També podran sol·licitar la beca els estudiants de màster o postgrau dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat aquests estudis l’any de publicació de la convocatòria.

Beca d’arxiu i gestió administrativa: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d’informació i documentació, el grau superior d’arxivística i gestió de documents o algun màster o postgrau relacionat amb arxivística i gestió documental. També podran sol·licitar la beca els que hagin obtingut el grau, la diplomatura, la llicenciatura, el postgrau o el màster en alguna d’aquestes especialitats en l’any de la publicació de la convocatòria.

Beca de gestió econòmica i administrativaestudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant graus sempre que hagin superat un mínim de 90 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any de la convocatòria en economia, ciències empresarials, ciències polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques. També podran sol·licitar la beca els estudiants de cicles formatius superiors d’Administració o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l’any de la convocatòria.

Beca de biblioteconomia i documentació: estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant el grau d’informació i documentació. També podran sol·licitar la beca els graduats, llicenciats i diplomats en alguna d’aquestes especialitats que hagin obtingut el grau, la diplomatura i/o llicenciatura en l’any de la publicació de la convocatòria. També hi tenen accés els estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats anteriorment o que hagin acabat el grau o màster oficial l’any de la convocatòria.

Criteris de selecció

El director del CEJFE resoldrà en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Condicions

Cada beca té una dotació econòmica de 650 euros mensuals.

Durada

De febrer a desembre de 2017.

Bases

Consulteu les bases i la convocatòria complerta de les beques de col·laboració al DOGC abans de fer la sol·licitud.

Accediu al formulari de sol·licitud a la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

08/11/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

28/11/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-collaboracio-per-desenvolupar-estudis-i-treballs-en-materies-del-Centre-dEstudis-Juridics-i-Formacio-Especialitzada?category=

Documentació

Tots els tràmits associats al procediment de sol·licitud de les beques s’han de realitzar per via telemàtica utilitzant la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Cada estudiant ha d’enviar la seva sol·licitud (cal descarregar-se-la a la web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya) a la qual haurà d’adjuntar el seu currículum, la memòria (amb indicació dels motius pels que es sol·licita la beca), l’expedient acadèmic, un document acreditatiu de coneixement de la llengua catalana (obligatori el Nivell C, però si es té un superior, aportar-lo) i documents acreditatius de coneixement d’altres idiomes, si es tenen.

Una vegada emplenada la sol·licitud (adjuntant tota la documentació requerida) s’ha d’enviar a través de la pàgina web Tràmits de la Generalitat de Catalunya, identificant-se mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Web amb més informació

Beques de col·laboració amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia

Resolució

El director del CEJFE resoldrà en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.