PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2016-2017

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2016-2017

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

 Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic. 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

65

Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 65 beques de col·laboració per al curs acadèmic 2016-2017 d'acord amb la distribució aprovada pel Consell Social de cada universitat.

Import

2000 ¤

La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Requisits pendents de publicació de la convocatòria pel Ministeri d'Educació Cultura i Esports.

Criteris de selecció

Criteris pendents d'aprovació de la convocatòria.

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.
 

Documentació

Consulta atentament les instruccions del web del Ministeri.

Observacions

Consulta la distribució de les places per departament d'acord amb el que ha aprovat el Consell Social de la UAB.

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Web amb més informació

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració amb departaments del MECD. Curs 16-17