PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de grau > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació. Curs 2011-2012

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació. Curs 2011-2012

Descripció

És objecte d'aquesta convocatòria promoure la millora de la formació dels estudiants universitaris que finalitzin els estudis de segon cicle o últim curs de Grau, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-se en tasques de recerca o de pràctiques vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la continuació d'estudis de postgrau amb orientació professional o investigadora.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic. 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

90

Import

2700 ¤

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

A data 14 d'octubre de 2011.

Generals:
-No estar en possessió o en disposició d'obtenir un títol de llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Graduat o Màster Oficial.

- Presentar un projecte de col·laboració avalat i puntuat per un Departament

Acadèmics:
- Haver superat tot el primer cicle i, almenys, el 45% dels crèdits que integren el segon cicle, amb excepció dels estudiants de Medicina que hauran d'haver superat el 60% d'aquests.
- En el cas dels estudiants de grau, han d'haver superat 180 crèdits i estar cursant els darrers 60 crèdits de la titulació

- Estar matriculat en 2011-2012 en ensenyaments oficials de la totalitat dels crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis. No es concedeix l'ajut si únicament es matricula del projecte de final de carrera

- Haver obtingut una nota mitjana de:

5,50 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
6,50 punts per a Ciències i Ciències de la Salut o Ciències Experimentals i Ciències de la Salut.
7,00 punts per a Ciències Jurídiques i Socials i Arts i Humanitats o Humanitats.
Presentar un projecte de col•laboració avalat i puntuat per un Departament

La valoració de les qualificacions obtingudes en les assignatures es farà d'acord am la taula d'equivalències següents:

Matrícula d'Honor................................10.00 punts

Excel·lent...............................................9.00 punts

Notable.................................................7.50 punts

Aprovat.................................................5.50 punts

Suspes, no presentat...............................2.5 punts 

Durada

Fins el 30 de juny de 2012

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

06/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

07/07/2011

Lloc de presentació a la UAB

En funció del web en que registres la teva sol·licitud

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

En funció del web en que registres la teva sol·licitud

Data de resolució

01/03/2012

Documentació

El mode de presentació de la sol·licitud i la documentació a presentar varien substancialment en funció del web en que registres la teva sol·licitud.

Consulta atentament les instruccions del web on inicis la teva sol·licitud.

Formularis

Enllaç a la sol·licitud de laConvocatòria de les beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació. 2011-2012
Enllaç a la sol·licitud de laConvocatòria de les beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació. 2011-2012. Web AGAUR

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat