PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Projectes > Beques d'investigació per i sobre el desenvolupament 2015-16 MAEC-AECID

Beques d'investigació per i sobre el desenvolupament 2015-16 MAEC-AECID

Entitat convocant

AECID

Programa

MAEC-AECID

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

L'objecte d'aquestes beques és ajudar a la realització de projectes d'investigació
per i sobre el desenvolupament, que ja compten amb finançament a la data d'inici de la
beca, mitjançant la subvenció d'estada i / o mobilitat, segons el tipus de participant en
aquests projectes.

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Beques
Estudi
Mobilitat
Projectes

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Investigadors
Postdoctorals
Predoctorals
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau

Requeriments

1. Els requisits establerts en la base segona, excepte el 3 (per a docents o investigadors doctors amb Permís de Residència a Espanya que pertanyin a la Universitat o Centre d'Espanya) i el 9.
2. Nacionalitat: podran optar els nacionals dels països i poblacions citats en l'Objecte d'aquest programa, apartat 3, els espanyols, i estrangers amb permís de residència a Espanya, exclusivament en cas de docent o investigador doctor.
3. Vinculació del sol·licitant amb el projecte en el moment de la sol·licitud, d'acord amb la fitxa projecte validada pel rector, director del Centre d'Investigació, o representant en qui delegui, d'acord amb l'annex IV.
a) Els estudiants de Màster o Doctorat hauran d'estar matriculats o
preadmitidos a la Universitat o Centre d'Investigació del seu país d'origen, i comptar amb l'autorització d'aquesta Universitat o Centre per participar en el projecte. En cas d'estar preadmitido, la concessió de la beca quedarà condicionada a la formalització de la matrícula.
b) El personal docent o investigador doctor haurà de mantenir una vinculació laboral amb la Universitat o Centre d'Investigació del país d'origen i comptar amb la seva autorització per participar en el projecte.

Durada

Dins del període 1 octubre 2015 al 31 de desembre de 2016, els estudiants de Màster o Doctorat podran sol·licitar entre un mínim de 4 i un màxim de 9 mesos continus; els docents o investigadors doctors estrangers, entre 1 i 9 mesos.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

02/03/2015

Data d'inici de sol·licituds

15/03/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/03/2015

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

www.aecid.gob.es

Web de sol·licitud

MAEC-AECID 2015