PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Investigadors > Beques CSC 2019

Beques CSC 2019

Entitat convocant

CSC

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

En el marc del conveni signat entre la UAB i CSC hem de comunicar a aquest organisme quina oferta d'investigadors d'acollida de doctorands fa la UAB per a l'any 2019. És per aquesta raó que us demanem que, amb data límit el dilluns 19 de novembre, ens indiqueu quins investigadors tenen interès a acollir estudiants de doctorat i en quines línies de recerca emmarcades en un programa de doctorat, amb projecte vigent, aquest estudiant realitzaria la seva tesi doctoral. Us volem recordar que l'acollida d'un estudiant de doctorat amb beca CSC comporta el compromís de dirigir la seva tesi en un termini de tres anys (prorrogable a quatre). Finalitzat aquest període, el CSC no es fa càrrec de les despeses generades per l'estudiant.

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Beques

Import

Us recordem que la UAB no es podrà fer càrrec de les matrícules dels estudiants que siguin acceptats a la convocatòria de 2019, però veient el creixent interès per part dels investigadors de la UAB, creiem que és un programa valuós per a l'atracció de talent i la internalització i l'hem volgut mantenir obert. Així doncs, aquells investigadors que vulguin acollir un estudiant del CSC hauran d'assumir, a càrrec del seu projecte o conveni de recerca, el cost de les matrícules d'aquest estudiant, fins i tot les pròrrogues. A més d'enviar el codi de referència del projecte, ens heu de fer arribar la carta que podeu trobar adjunt.

Destinataris

Investigadors
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Criteris de selecció

Via Àrea de Gestió de la Recerca:
Tenir un projecte de recerca competittiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 euros. Els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de catalunya no es consideren projectes ni convenis ni contractes.
a tal efecte, caldrà que s'acompanyi la sol·licitud de:
1.- el vistiplau de l'investigador principal del projecte o conveni.
2.- En el cas dels intituts de l'Esfera UAB no propis, d'un document acreditatiu del projecte vigent: Document original acreditatiu de la conscessió on consti la vigència del projecte.
3.- Carta compromís pagament de matrícula

Via ED:
Ser professor d'un programa de doctorat de la UAB, o bé, comptar amb el vistiplau del coordinador del programa de Doctorat. En aquest segon cas, caldrà acompanyar la sol·licitud del vistiplau del Coordinador del programa de doctorat.

Durada

4 anys

Bases de la convocatòria

Data de publicació

06/11/2018

Data d'inici de sol·licituds

06/11/2018

Lloc de presentació a la UAB

Àrea de Relacions Internacionals (ISS)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

19/11/2018

Data de resolució

28/06/2019

Documentació

1.- Taula projecte

2.- Documents de compromís pagament matrícules i autorització coordinador programa d doctorat

  

Correu electrònic

internacional.beques@uab.cat

Telèfon

935814956