PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques Carnet Jove 2012

Beques Carnet Jove 2012

Descripció

El Carnet Jove ofereix 12 beques, amb una dotació econòmica de 5.000 euros cadascuna. La persona beneficiària de cada beca desenvoluparà una estada a l'entitat col·laboradora amb una durada aproximada d'un any, dintre dels dotze mesos posteriors a la resolució de la beca.

Els àmbits de les beques són: disseny, lletres, ràdio, còmic, fotografia, informàtica, enginyeria, caracterització, infografia, grafisme, vestuari i muntatge musical.

Tipus d'ajut

Beques
Col·laboració

Places

12

Import

5000 euros
L'abonament es farà en quatre terminis: en el moment de l'acceptació de la beca s'ordena el pagament de 1.000 euros. Els 4.000 euros restants es fan efectius d'acord amb la presentació dels informes de seguiment: un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat les pràctiques, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les pràctiques objecte de la beca.

Destinataris

Estudiant de grau
Titulats

Requeriments

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

Durada

1 any aproximadament

Destinació

Beca Carnet Jove Connecta't al disseny: col·labora amb l'estudi de disseny del Programa Connecta't del Carnet Jove, elaborant el disseny i la il·lustració de les convocatòries del programa per a l'any 2013.

Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres: exerceix de periodista al diari El Punt Avui publicant un mínim d'11 peces.

Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio: col·labora en un programa radiofònic del Grup Flaix.

Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic: publica 11 tires còmiques a la revista El Jueves i 11 més a les publicacions de Medigrup (Medicampus, Preuniversitaris o Cicles Formatius). A més, o bé el guanyador de la beca o un dels quatre finalistes, pot editar un llibre amb Ediciones Glénat.

Beca Carnet Jove Connecta't a la Fotografia: col·labora com a becari/ària de fotografia al diari La Vanguardia i publica un mínim de 20 fotografies.

Beca Carnet Jove Connecta't a l'Enginyeria: col·labora amb l'empresa Aqualogy Development Network (Grup AGBAR) en la Direcció I+D+i, participant en les tasques tècniques dels projectes de generació d'idees per nous projectes d'innovació.

Beca Carnet Jove Connecta't a la informàtica: col·labora amb l'empresa eyeOS com a becari/ària de programació al departament de desenvolupament de producte.

Beca Carnet Jove Connecta't al Grafisme: accedeix al món del disseny gràfic dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya.

Beca Carnet Jove Connecta't a la Caracterització: accedeix al món de la caracterització i el maquillatge dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya.

Beca Carnet Jove Connecta't a la Infografia: accedeix al món de la infografia dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya.

Beca Carnet Jove Connecta't al Muntatge Musical: accedeix al món del muntatge musical dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya.

Beca Carnet Jove Connecta't al vestuari: accedeix al món del vestuari i la moda dins del sector televisiu, amb una estada formativa en pràctiques a Televisió de Catalunya.

Bases

Els terminis de sol·licitud poden variar en funció del tipus de beca. Consulteu les bases de la convocatòria específica en la que esteu interessats.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

18/04/2012

Data d'inici de sol·licituds

02/04/2012

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

28/06/2012

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

El formulari de sol·licitud es pot enviar electrònicament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat

Documentació

Per tal d'optar a la beca cal presentar un formulari de sol·licitud amb la documentació que es detalla a les bases de cada convocatòria específica.
El model de formulari de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.carnetjove.cat/connectat i a www.jove.cat (Secció Carnet Jove).

Web amb més informació

Bases de les beques Carnet Jove

Resolució

El procediment de concessió d'aquesta beca és de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notifi car, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la fi nalització del termini per a la presentació de sol·licituds.