PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de māster o diploma de postgrau > Becas para el Colegio de Europa (MAEC-AECID)

Becas para el Colegio de Europa (MAEC-AECID)

Entitat convocant

MAEC_AECID

Ārea temātica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripciķ

El Col·legi d'Europa és la institució d'estudis europeus de postgrau més
prestigiosa d'Europa. La finalitat d'aquest programa consisteix en ajudar que
joves graduats amb una excel·lent trajectòria acadèmica fomentin la seva
formació en aquest centre d'excel·lència per tal d'aprofundir els seus coneixements en les complexes i riques dimensions polítiques, jurídiques, econòmiques o internacionals de la integració europea amb vista a convertir-se en els futurs líders del projecte comú europeu.

Tipus d'ajut

Beques
Mobilitat

Import

a) Mensualitat: 1.980 euros abonats en tres pagaments:
o Al setembre de 2016: 7.920 €, corresponents a les mensualitats
de setembre a desembre de 2016.
o Al gener de 2017: 9.900 €, corresponents a les mensualitats de
gener a maig de 2017.
o Un cop presentada la memòria esmentada a la Base 9.3 d) s'abonaran
els 1.980 € corresponents a la mensualitat de juny de 2017.

Destinataris

Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de màster o diploma de postgrau

Requeriments

a) Ser ciutadà espanyol o nacional d'un país de la UE. Els nacionals de
un país de la UE han de tenir perfecte domini de l'espanyol i estar
empadronats a Espanya, en el moment de sol·licitar la beca.
b) Posseir el títol de grau o llicenciat en matèries afins als estudis
jurídics, econòmics, polític-sociològics o relacions internacionals en
el moment de la incorporació al Col·legi d'Europa.
c) Tenir coneixements d'anglès.
d) Tenir coneixements de francès.
e) Haver enviat la sol·licitud d'admissió acadèmica al Col·legi d'Europa,
remetent-li directament al Col·legi el seu propi imprès de sol·licitud de
plaça i la documentació específica que sol·licita (descarregar a:
www.coleurope.eu), en els terminis estipulats per aquesta institució.

Criteris de selecciķ

a) Pertinència dels estudis realitzats en funció dels programes d'estudis
oferts pel Col·legi d'Europa (màxim 1 punt).
b) Nombre de crèdits ECTS (European Credit Transfer System) obtinguts
(Màxim 2 punts).
c) Resultats acadèmics obtinguts (màxim 2 punts).
d) Coneixements lingüístics acreditats en anglès i francès (màxim 2 punts).
e) Motivació per al programa d'estudis sol·licitat per cada candidat
(Màxim 1 punt).
El mínim per passar a la fase d'entrevista és de 7 punts.

Durada

Deu mesos, de l'1 setembre 2016 a 30 juny 2017.

Destinaciķ

Campus de Bruges-Bèlgica i Natolin-Polònia

Bases de la convocatōria

Data de publicaciķ

01/03/2016

Data d'inici de solˇlicituds

01/03/2016

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

07/03/2016

Documentaciķ

a) Còpia de la sol·licitud d'admissió en Col·legi d'Europa per al curs 2016/17.
b) Acreditació del coneixement d'anglès.
c) Acreditació del coneixement de francès.
d) Per a ciutadans espanyols, còpia del DNI / NIF, excepte quan el sol·licitant
autoritzi expressament l'òrgan instructor a obtenir aquesta dada per mitjans
telemàtics.
e) Els ciutadans de la UE no espanyols hauran de presentar còpia del document
d'identitat personal o del que reglamentàriament el substitueixi

Web de solˇlicitud

MAEC_AECID-COLEGIO EUROPA