PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster o diploma de postgrau > Beques de "la Caixa" i Casa Àsia per cursar un MBA a l'Àsia

Beques de "la Caixa" i Casa Àsia per cursar un MBA a l'Àsia

Entitat convocant

Fundació "la Caixa" i Casa Àsia

Descripció

La Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i Casa Àsia, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de les relacions entre Espanya i la zona asiàtica i contribuir a la formació de directius, convoquen anualment un programa de beques per a graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors per cursar un Master of Business Administration (MBA) a la Xina i l'Índia.

Tipus d'ajut

Beques
Estudi
Mobilitat

Places

10
- 6 beques per cursar un MBA a la China Europe International Business School (CEIBS), a Xangai.
- 2 beques per cursar un MBA a la Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Business School.
- 2 beques per cursar un Post Graduate Programme in Management (PGP) a la Indian School of Business (ISB), a Hyderabad.

Import

La beca cobreix:
- Bitllet d'anada i tornada amb avió des de l'aeroport més proper al domicili habitual del becari a l'aeroport de Xangai, Hong Kong o Hyderabad, per la ruta més directa, en classe turista.
- Matrícula a l'escola de negocis.
- Dotació de 910 euros mensuals per a les beques a Xangai i Hyderabad, i de 1.400 euros mensuals per a les beques a Hong Kong.
- Dotació única inicial de 1.050 euros, per a despeses d'instal lació, llibres i altres.
- Dotació de 1.000 euros per realitzar un curs de mandarí a Xangai, per a les beques a la CEIBS.
- En el cas de les beques en la HKUST, el màster ja inclou un curs de mandarí de tres setmanes.
- Cost del visat d'estudiant.
- Assegurança de malaltia i accidents.

Destinataris

Estudiant de màster o diploma de postgrau

Tipus d'estudi

Estudis de màster o diploma de postgrau

Requeriments

Nacionalitat
Els sol licitants han de tenir la nacionalitat espanyola.

Estudis cursats
Poden demanar una beca:
- Els graduats universitaris, llicenciats i titulats superiors que hagin cursat els estudis en alguna de les facultats o centres d'ensenyament superior de les universitats espanyoles.
- Els alumnes que, havent obtingut el grau universitari a l'estranger, acreditin el suplement europeu al títol o l'homologació del Ministeri d'Educació abans de la data de tancament de la convocatòria (5 de setembre de 2011).
- Els alumnes que acreditin títols propis de caràcter superior expedits per qualsevol universitat espanyola, sempre que l'extensió del pla d'estudis no sigui inferior a quatre anys.

Experiència professional
Els sol licitants han d'acreditar documentalment que tenen una experiència laboral mínima de dos anys amb dedicació plena en la data de tancament de la convocatòria.
S'entén, per tant, que el contracte o contractes laborals que aporti el candidat han de ser posteriors a la finalització de la llicenciatura.

Coneixement d'idiomes
Els sol licitants han d'acreditar una puntuació mínima de 600 en el test GMAT i, a més, el seu coneixement de l'idioma anglès amb un dels següents certificats:
- TOEFL (qualificació mínima: 105 a Internet based, 260 a computer based o 617 en paper based).
- Universitat de Cambridge: Proficiency.
- IELTS (qualificació mínima: 7,5).

Destinació

- En el cas de les beques per a l'escola CEIBS, els becaris han de desplaçar-se a Xangai el juliol de 2012 per iniciar un curs de mandarí, després del qual s'incorporaran al màster, d'una durada de 18 mesos. En total, la beca cobreix un màxim de 20 mesos seguits d'estada a la Xina.
- En el cas de les beques per a l'escola HKUST, els becaris han de desplaçar-se a Hong Kong per incorporar-se al màster a l'agost de 2012. El màster té una durada de 16 mesos.
- En el cas de les beques per a l'escola ISB, els becaris s'han d'incorporar a l'esmentada escola l'abril de 2012 per començar el PGP, que té una durada d'un any.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

27/04/2011

Data d'inici de sol·licituds

27/04/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

05/09/2011

Documentació

Els candidats han de fer la sol·licitud per internet, a través de l'aplicació de sol·licituds disponible en l'apartat de beques de la web de l'Obra Social "la Caixa" (www.laCaixa.es/ObraSocial).
Dins d'aquesta aplicació, les diverses pàgines del formulari de sol·licitud especifiquen clarament la informació que s'ha de proveir per completar una candidatura a aquest programa de beques.

Paral.lelament a la formalització del formulari electrònic, els candidats han d'incorporar a la sol·licitud la documentació següent:
- Fotocòpia del document nacional d'identitat, per ambdues cares.
- Una fotografia en color, de tipus carnet.
- Fotocòpia de la certificació acadèmica completa dels estudis superiors, en què s'especifiquin totes les matèries i qualificacions, curs per curs, així com els crèdits totals de la titulació i els crèdits superats.
- Fotocòpia del títol superior universitari o del resguard de petició.
- Fotocòpia de la certificació acreditativa del nivell d'anglès i del GMAT.
- Documentació que acrediti que compta amb una experiència professional, a temps complet, de dos anys com a mínim.

Web de sol·licitud

Aplicatiu de sol·licitud de beques de "la Caixa"

Web amb més informació

Beques "la Caixa"

Resolució

La resolució es donarà a conèixer a la pàgina web de l'Obra Social "la Caixa" (www.laCaixa.es/ObraSocial)