PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de māster oficial > Beca predoctoral associada al projecte europeu "Geometric Analysis in the Euclidean Space" ERC advanced grant del professor Xavier Tolsa.

Beca predoctoral associada al projecte europeu "Geometric Analysis in the Euclidean Space" ERC advanced grant del professor Xavier Tolsa.

Entitat convocant

Departament de Matemàtiques

Programa

ERC advanced grant núm. 32501, (EA611027)

Ārea temātica

Ciències

Descripciķ

La finaltat de la beca és la realització d'una tesi doctoral en el marc del projecte europeu "Geometric Analysis in Euclidian Space" de Xavier Tolsa.

La persona beneficiària d'aquest ajut s'incorporarà al programa de doctorat en Matemàtiques de la UAB per dur a terme la tesi doctoral o, si cal, per fer abans el màster del departament de Matemàtiques de la UAB. La beca inclou finançament del doctorat i del màster, en cas que calgui.

Tipus d'ajut

Beques

Places

1

Import

15000 euros
L’import íntegre anual del contracte serà de 15.000€ bruts anual el primer any. A partir del segon any i successives renovacions, l’import serà de 17.000 € bruts anuals. Tots aquest imports es liquiden en 12 mensualitats.

Les ajudes inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula en els programes oficials de postgrau (màster i/o doctorat) i la tutela de la tesi. Per a qui gaudeixi de la condició de personal investigador predoctoral en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula és el 2013-14.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Investigadors
Predoctorals
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster oficial

Requeriments

2.1. En el moment de formalitzar el contracte, la persona candidata ha d’acreditar estar en
possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als estudis oficials de màster o de doctorat, d’acord amb els següents ordenaments:

a) Estudis de tercer cicle regulats pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril:
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol oficial espanyol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o, si fa el cas, d’acord amb els sistemes educatius estrangers no adaptats i/o que no pertanyen a l’espai europeu d’educació superior, que donin accés al doctorat.
— Les persones sol·licitants que hagin obtingut el títol o hagin realitzat els estudis
d’acord amb sistemes educatius estrangers adaptats a l’EEES hauran d’haver superat
almenys 300 crèdits ECTS.

b) Estudis oficials de postgrau regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre:
— Haver finalitzat els estudis que condueixen al títol oficial espanyol de llicenciat,
enginyer o arquitecte, o d’acord amb sistemes educatius estrangers no adaptats i que
no pertanyen a l’EEES que donin accés al doctorat.
Haver obtingut el títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari d’almenys
300 crèdits ECTS o màster universitari, o equivalent (Llei 14/2011,1 de juny)

c) En el cas de les persones sol·licitants que hagin obtingut el títol o hagin realitzat els
estudis en sistemes educatius estrangers, els títols que donin accés als ensenyaments
oficials de doctorat o de màster.

2.2. No tenir el títol de doctor o doctora.

2.3. A l’ajut, cal que les persona beneficiària es matriculi al programa de màster o doctorat de Matemàtiques de la UAB mitjançant l’escola de Postgrau que correspongui.


Criteris de selecciķ

L’investigador principal valorarà els mèrits de les persones candidates d’acord amb l’expedient acadèmic i el currículum que presentin (estudis realitzats, experiència professional, investigació, publicacions, comunicacions, congressos, coneixement d’idiomes, etc.) i, tenint en compte l’objectiu del projecte de recerca finançador.

Durada

4 anys

Relaciķ d'aspirants convocats a fer l'entrevista

Data de publicaciķ

20/06/2013

Data d'inici de solˇlicituds

19/06/2013

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

09/07/2013

Documentaciķ

Vegeu  enllaç: més informació.