PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beca Mujeres en la Ciencia

Beca Mujeres en la Ciencia

Àrea temàtica

Ciències
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

Aquest curs pretén abordar aquesta reflexió, així com, en el terreny pràctic, conèixer la situació de les dones en els sistemes de ciència de diversos països com Espanya, Noruega, Islàndia i els Estats Units, identificar bones pràctiques en la promoció del emprenedoria científic que afavoreixin les iniciatives de dones i homes, conèixer de prop l'experiència personal d'investigadors i investigadores i les seves reflexions, així com conèixer quin és el tractament del gènere en la principal font de recursos per a la ciència a Europa, el programa Horitzó 2020.

Tipus d'ajut

Beques

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Investigadors

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Requisits

1.- Pujar al web de matrícula el currículum vitae, imprescindible per a sol·licitar beca.

2.- Adjuntar a la web de matrícula els justificants acreditatius de la condició d'estudiant, aturat, jubilat, persona amb discapacitat o personal de la Universitat Complutense (carnet d'estudiant, targeta d'atur, etc.) en cas de voler acollir-se als diferents descomptes.

3.- Per poder optar a la beca és condició indispensable abonar 20 € en concepte de preinscripció. Quan es comuniqui la concessió de la beca s'haurà d'abonar obligatòriament el pagament de l'import restant en un termini de 5 dies hàbils; de no fer-se així, no es considerarà vàlida la matrícula. Es desestimaran totes les sol·licituds que no hagin estat acompanyades per la còpia del justificant de pagament de l'import del curs, escanejat (cursvera@ucm.es) o per fax (913.946.433). La renúncia a la beca haurà de ser comunicada a mínim 15 dies abans de l'inici del curs, per correu, correu electrònic o fax, a la Secretaria d'Alumnes dels Cursos d'Estiu Complutense. De no procedir així, la Fundació General retornarà únicament el 25 per cent de l'import de la matrícula. Si ha començat el curs i no s'ha sol·licitat devolució, no es reintegrarà cap import.

4.- En cas de no concedir la beca, es reintegrarà l'import complet de la preinscripció.

5.- Si se li concedeix la beca i renúncia a ella, no es retornaran els 20 € de la preinscripció per les despeses de gestió ocasionades.

6.- En arribar a San Lorenzo de l'Escorial, els becaris hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del DNI, passaport o NIE en la Secretaria d'Alumnes dels Cursos d'Estiu Complutense.

Durada

5, 3 i/o 2 dies

Destinació

Universidad Complutense de Madrid

Relació d'aspirants convocats a fer l'entrevista

Data de publicació

28/04/2015

Data d'inici de sol·licituds

28/04/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

29/05/2015

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula

Web de sol·licitud

Beca Mujeres en la Ciencia

Observacions

La beca dóna dret a allotjament en règim de pensió completa en habitació doble compartida i al material del curs. La persona que obtingui la beca ha d'abonar, en tot cas, el preu de la matrícula. El termini de sol·licitud finalitza el 29 de maig, es podrà realitzar la matrícula únicament i exclusivament on-line a través del web dels Cursos d'Estiu Complutense (https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula).