Representant la docència: imatges del mestre i l’estudiant dins la literatura i el cinema

 Calendari: del 3 al 7 de juliol de 2017  Durada: 20 hores
 Horari: de 16 a 20 hores  Organitza: ICE de la UAB

 Adreçat a: professorat de Secundària, i Cicles Formatius

 Lloc de realització: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

 

 Preu: 80 €  Formadors: Joan Curbet Soler i Anna Casablancas Cervantes
 
 Contacte: ice.santpau@uab.cat

Anul·lat


Presentació
Aquest curs ofereix, primer, una revisió dels diferents conceptes i arquetips de l’ensenyament en el passat cultural d’Europa (centrant-nos especialment en l’ensenyament a infants i joves) i, segon, relacionar aquests conceptes i figures amb les teories actuals sobre les funcions de l’ensenyant i l’alumnat, i el seu paper en la nostra societat.

Objectius
Fer un repàs dels moments principals en la història de la pedagogia.
Explorar les representacions literàries d’aquestes tendències (en la figura de l’ensenyant i de l’estudiant, la idealització o la crítica del professor, el paper de la naturalesa i la cultura en l’ensenyament, la sàtira o la idealització de la funció docent...).
Reflexionar sobre els diferents models de docent per determinar amb quins d’ells ens sentim més o menys identificats i per què.

Continguts
El curs començarà amb una reflexió sobre el valor social de l’ensenyament, centrada en la manera com aquest es representa i es discuteix a través de formes culturals com la literatura o el cinema. En la mateixa sessió i en les següents s’oferirà un repàs de les imatges literàries i cinematogràfiques més definidores de diferents moments històrics en la pedagogia.
Tindrem en compte la perspectiva clàssica i la imatge del professor com administrador de cultura i els primers arquetips occidentals de les relacions professor-alumne, incloent-hi els models platònic i aristotèlic. Així mateix, revisarem els passos donats en el projecte de renovació que va significar l’humanisme, en el seu èmfasi en el professor com a guia i orientador, i la funció més activa concedida als alumnes (ho farem amb l’ajuda de textos de clàssics com Erasme i Joan Lluís Vives). També examinarem els conceptes de la docència introduïts per la il·lustració i el romanticisme, amb els seus èmfasis en la funció de la naturalesa i la seva creença en la individualitat de cada alumne. Finalment, revisarem alguns models propis de l’educació pública i privada en el segle XX, amb l’ajuda d’autors com D’Amicis, Unamuno, Thomas Mann o Graham Swift.
Convé aclarir que tots aquests temes s’aniran vinculant a la pròpia experiència de l'alumnat del curs, de forma que la discussió sobre les representacions de l’ensenyament doni lloc a una reflexió aprofundida sobre les arrels i la continuïtat o no d’aquests referents en el nostre present.
Les dues últimes sessions estaran especialment enfocades a la participació activa de les persones assistents en petits tallers de treball, que serveixin per a examinar críticament les pràctiques i crítiques docents de l’actualitat.

Metodologia
El nostre mètode combinarà l’anàlisi de textos i de material audiovisual amb la participació activa de l’alumnat. Una part de cada sessió constarà d’una explicació, per part del personal formador, dels textos assignats per aquell dia (que es podran descarregar del campus virtual). L’altra part de cada sessió oferirà exercicis participatius i petits tallers de treball, de cara a complementar el treball teòric amb les experiències i aportacions dels assistents. A través d’aquesta interacció, podrem situar molt millor els arquetips i els ideals pedagògics de què parlarem en l’experiència dels nostres alumnes; això ens portarà a fer una reflexió crítica sobre les nostres pròpies tries educatives.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.