Colloquia Latina IV

 Calendari: del 3 al 7 de juliol de 2017  Durada: 20 hores
 Horari: de 16 a 20 h.  Organitza: ICE de la UAB

 Adreçat a: professorat de Batxillerat

 Lloc de realització: Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona

 

Preu: 80 €  Formadors: Cándida Ferrero Hernández, Ramon Torné Teixidó, Antonio Javier Ortiz Cano
Contacte: ice.santpau@uab.cat  

Enrol now!


Presentació
En l’ensenyament del llatí hi ha vida més enllà de la traducció. Proposem aplicar a l'ensenyament del llatí algunes tècniques pròpies de l'ensenyament de les llengües modernes. Una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar, encara que sigui de forma senzilla en aquesta llengua, acaba entenent millor els textos llatins. Presentem un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i es motivarà els participants perquè l’utilitzin com a llengua vehicular.

Objectius
Millorar la comprensió i la producció especialment oral però també escrita. Fornir eines per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí.

Continguts
Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista.

Metodologia
Comunicativa, tot cercant la interacció dels participants al voltant de textos llatins i imatges relacionades. Després d'una motivació inicial (un tema, un text o imatges d'art), es fan la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives. Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents.