La salut i la seguretat

El transport representa més d’una cinquena part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. També és responsable d’una gran part de la contaminació de l’aire urbà, així com la contaminació acústica (Agència Europea del Medi Ambient).

El model de mobilitat actual provoca greus impactes sobre la seguretat i la salut de les persones.

Per una banda, per la contaminació produïda pels gasos expulsats pels motors de combustió. A Europa cada any moren 40.000 persones per malalties relacionades amb la contaminació del trànsit.
El transport urbà representa el 70% dels contaminants i el 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents del transport per carretera a Europa (Agència Europea del Medi Ambient).

- El transport per carretera és responsable del 17,5% del total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Europa i les seves emissions van augmentar en un 23% entre el 1990 i el 2009. A partir d’aquest any el consum d’energia i les emissions de contaminants procedents del transport es van reduir, però aquesta reducció només pot ser un efecte temporal de la recessió econòmica (Agència Europea del Medi Ambient).

- El compliment de l’objectiu de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle no només està en centrar-se en la tecnologia més neta possible i dels combustibles baixos en carboni, sinó també en l’ús dels modes de transport més eficients i sostenibles (transport públic col·lectiu, bicicleta i caminar).

Per altra banda, per l’accidentalitat. Els accidents de circulació s’han convertit en un problema de salut pública. Produeixen cada any 45.000 morts a Europa, sent la primera causa de mort entre els menors de 25 anys. A Catalunya, cada any es produeixen un total de 800 morts i 30.000 ferits en accidents de trànsit, el 20% dels quals són vianants o ciclistes.

El vehicle privat és, estadísticament, el mitjà de transport menys segur si tenim en compte els quilòmetres totals recorreguts i els viatgers transportats.

Un model de mobilitat amb més protagonisme dels mitjans més segurs (caminar, la bicicleta o el transport col·lectiu) probablement produiria una reducció en el nombre total d'accidents i la seva gravetat.

 

Anuari Estadístic d'Accidentalitat a Catalunya 2010

Anuari Estadístic d'Accidentalitat a Espanya 2010

 

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats