La igualtat social

Si l'accés al territori està basat en el vehicle privat només en gaudiran aquells que tinguin vehicle privat. Si l'oferta de transport col·lectiu és poc competitiva en podran gaudir aquells que no tinguin cotxe però en unes condicions de temps i cost força dissuasòries. En canvi, si l'oferta de transport és competitiva tothom tindrà accés als bens i serveis que ofereix el territori.

L'actual configuració del territori fa que l'ús del vehicle privat sigui l'única alternativa per a accedir a molts centres d'activitats o polígons industrials entre d'altres. Aquest fet exclou a aquelles persones que no disposen de carnet de conduir, de vehicle, o dels recursos econòmics suficients per a assumir aquest mitjà de transport, creant desigualtats d'oportunitats a l'hora d'accedir al món laboral i als serveis. Especialment vulnerables són les dones, els joves, la gent gran i els immigrats.

En el cas de la UAB, el 48,3% de la comunitat universitària manifesta no disposar de vehicle privat i, per tant, dependre del transport col·lectiu. El foment del transport col·lectiu i dels mitjans no motoritzats, més accessibles al conjunt de la població, que proposa el Pla Estratègic d'Accessibilitat de la UAB, persegueix, entre altres coses, universalitzar el màxim possible l'accés al seu campus. Que tothom que vulgui estudiar o treballar a la UAB, o aquells que vulguin gaudir dels seus serveis, ho puguin fer en igualtat de condicions independentment de les seves capacitats o possibilitats.

 

 

 

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats