El medi ambient

La sostenibilitat és "Satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures". Informe Brundtland (1987)

La mobilitat sostenible és per tant, el model de mobilitat que permet desplaçar-se amb els mínims impactes ambientals i territorials.

El transport és l'activitat que més energia primària consumeix a Catalunya (40% del total) i una de les principals fonts d'emissió de gasos contaminants d'efecte hivernacle, d'ocupació del territori i de generació de soroll.

El model de mobilitat actual és insostenible ja que es basa fonamentalment en el transport motoritzat i, concretament, en el vehicle privat.

Un model de mobilitat sostenible seria aquell en el que els mitjans que menys energia consumeixen i menys emissions produeixen per quilòmetre recorregut i viatger transportat tinguessin més protagonisme  (anar a peu, la bicicleta, el transport col·lectiu i el cotxe compartit)

Per tal de minimitzar els efectes negatius del model de mobilitat generat per la UAB cal aconseguir que aquests mitjans siguin més usats.

A la nostra universitat disposem del Pla d'acció per a la sostenibilitat de la UAB que té, entre d'altres objectius, el de fomentar una mobilitat més sostenible.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats