El cost de la mobilitat

Els costos del transport inclouen els costos interns o pagats per l'usuari (peatges, aparcament, impostos, títol de transport, combustible, temps...) i els externs o pagats per la societat via impostos (accidents, pol·lució, ocupació de l'espai, congestió, soroll...).

Els costos interns poden ser directes o relacionats amb el desplaçament (combustible, aparcament, títol de transport, peatges o temps) o indirectes (amortització, impostos o assegurances)

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va elaborar un estudi que xifrava al 2001 en 48.816 MEUR els costos totals del sistema de transport terrestre.

Els usuaris del cotxe paguen els interns tot i que només associen els directes al seu desplaçament, fet que fa tenir una percepció menys costosa del viatge en vehicle privat.

Els usuaris del transport col·lectiu paguen una part dels interns (l'altra part està subvencionada per l'administració)

Les externalitats són pagades per la societat en el seu conjunt via impostos.

La mobilitat basada en els mitjans més sostenibles redueix els costos externs ocasionats. El vehicle privat és el mitjà que més costos externs genera per viatger transportat.

Si tenim en compte totes les despeses associades, utilitzar el transport col·lectiu, la bicicleta o caminar resulta molt més econòmic que viatjar en cotxe i, en moltes ocasions més ràpid.

Per saber-ne més:

La comptabilitat del transport i el model de mobilitat en relació entre Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona. Rafael Requena. 2001

Estudi dels costos socials i ambientals del transport

Els costos del transport a Catalunya. Generalitat de Catalunya. DPTOP.

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats