Què fem?

Des del 14 d'octubre de l’any 2002 els tècnics d’assessorament psicopedagògic desenvolupen accions, programes i projectes, relacionats amb els àmbits educatiu i social.

Des de l’òptica de la prevenció i la intervenció, es treballa en diferents línies d’acció com: