Estudi de la Tutoria Universitària

En el marc del Pla d’Acció Tutorial de la UAB, al llarg dels cursos 2019-20 i 2020-21, s’ha desenvolupat el projecte Avaluació diagnòstica de la tutoria acadèmica del PAT-UAB, que té com a finalitat conèixer quin és l’estat actual de la mateixa i treballar envers una tutoria acadèmica de qualitat a la UAB que contribueixi a l’assoliment exitós de la formació universitària dels seus estudiants, facilitant l’adaptació a la universitat, l’aprenentatge, el rendiment acadèmic i l’orientació.  
L’anàlisi diagnòstic de la tutoria acadèmica en el context universitari UAB, ens porta a definir els següents objectius en el marc d’aquest projecte:  

  • Elaborar el mapa de necessitats de la tutoria acadèmica a la UAB que implicarà:  
  1. Definir els principals indicadors d’anàlisi de la tutoria acadèmica a la UAB. 
  2. Dissenyar un dispositiu de recollida d’informació a partir dels indicadors d’anàlisi.  
  • Dissenyar orientacions i/o línies d’acció per al desenvolupament d’una tutoria acadèmica de qualitat a la UAB. 

Podeu consultar l'informe final amb els resultats de l'estudi en aquest enllaç.  

Arrel dels resultats obtinguts en aquest estudi, s’ha realitzat l’informe Orientacions Finals: Propostes per millorar la tutoria universitària a la UAB on queden recollides orientacions adreçades als tres eixos de referència  (professorat, alumnat universitari i Institució) que puguin contribuir a la millora d’aquells aspectes i/o indicadors identificats com a més crítics en relació a la tutoria universitària a la UAB.

 

                               Suggeriments per a desenvolupar la Tutoria Universitària