Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor de la UABCreat al 2006, el composa professorat de la UAB i personal extern a la UAB. Els membres de la UAB pertanyen a la Unitat d’Educació Corporal i imparteixen docència a la Titulació de Grau d’Infantil i/o la Diplomatura de Mestre d’Educació Infantil:
 • Lurdes Martínez  (Directora del Grup de Recerca)
 • Montserrat Anton
 • Meritxell Bonàs

Els membres externs són persones de reconegut prestigi dins del camp de la psicomotricitat, i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades, imparteixen i vetllen per la psicomotricitat:

Josep Rota
Teresa Godall
Iolanda Vives
Montse Castellà
Lídia Esteban
Carme López
Gil Pla
Sílvia Giménez
ElenaSarri
Estrella Masabeu
Roser Cantó
Sara Manchado
Neus Sànchez
Manel Llecha
Gemma Heras
Núria Ferrando
Manel Pérez
Dolors Rovira
Txell Blanco
Laura Moya
Xavier Forcadell

 

El grup també participa en el Grup de Recerca Innovació Didàctica i Valors a l'Educació Física i l'Esport.

Objectius i línies de recerca:
 • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor
 • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten actualment a la Psicomotricitat
 • Anar elaborant un cos teòric escrit que fonamenti l’actual pràctica psicomotriu
 • Definir la situació actual i futura de la Psicomotricitat
 • Augmentar la qualitat docent del professorat que imparteix assignatures relacionades amb la Psicomotricitat
 • Actualitzar el concepte de cos i d’infant avui.
 • Concretar què és allò que realment caracteritza i defineix la pràctica psicomotriu
 • Establir què és allò que determina la calma psíquica de l’infant quan està fent psicomotricitat
 • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir
 • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu
 • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu
 • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant
 • Aconseguir reconeixement com a Grup de Recerca i ajuts que financin la recerca i formació realitzada

Aquest Grup de recerca organitza entre d’altres, les diferents edicions del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys i les Jornades de reflexió: Psicomotricitat i Escola.
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona