Grau

Assignatures Grau Educació Infantil

 • Didàctica de l'Expressió corporal a l'Educació Infantil. 3r. curs. Obligatòria. 4 ECTS.
 • Educació Psicomotriu en els centres d'Educació Infantil. 4t. curs. Obligatòria. 4 ECTS.
 • Joc i moviment a l'Educació Infantil. 4t. curs. Optativa. 6 ECTS.

Assignatures Diplomatura Mestre d’Educació Infantil
 • Educació Corporal. 1r. curs. Optativa. 3 ECTS.
 • Desenvolupament Psicomotor. 3r. curs. Troncal. 6’5 ECTS.

Assignatures Diplomatura Mestre d’Educació Física

 • Aprenentatge i Desenvolupament Motor. 2n. curs. Troncal. 6 crèdits.

Postgraus i Màsters

 • Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

Després de la I, II, III, IV, V, VI i VII, durant el curs 2010-2011 es realitza la VIII edició del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. Organitzat pel Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor, totes les edicions han tingut més de 30 estudiants, el que demostra la necessitat, èxit i consolidació d’aquesta Diplomatura de Postgrau.

Aquest postgrau pretén donar resposta a la necessitat dels i les professionals de l’educació d’aprofundir en el camp de la psicomotricitat, ampliant tant els continguts com les competències adquirides durant la formació inicial. Des d’una òptica que contempla la construcció del coneixement, es parteix del bagatge dels i de les participants i es pretén que els continguts del postgrau ampliïn, integrin i donin un nou significat, obrint noves vies d’aprofundiment i de recerca.

La formació abasta 35 crèdits ECTS dividits en 5 mòduls:

 • Desenvolupament de la motricitat (5 ECTS)
 • L’expressivitat motriu de l’infant (10 ECTS)
 • L’expressivitat motriu de l’adult (10 ECTS)
 • Pràctiques (5 ECTS) i
 • Carpeta d’aprenentatge (5 ECTS).

Més informació
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona