Any de la Comunicació > Any temàtic > Calendari

Calendari de les activitats


2009

 

Novembre-desembre:

Publicitat i convocatòria sobre els diversos concursos participatius.

 

2010

 

Febrer-Març:

Tancament de les convocatòries dels concursos participatius.

 

Abril-Maig:

Resolució dels concursos participatius.

 

Maig:

Celebració de la Jornada de debat.

 

Octubre:

Inauguració de l'Exposició i presentació del llibre amb les actes de la Jornada.

Lliurament del Premi de les pàgines web dels grups de recerca.