ÚS EFICIENT DEL VEHICLE PRIVAT

 Un dels aspectes que més compromet la sostenibilitat i eficiència de la UAB és la gran quantitat de cotxes que accedeixen al campus diàriament (uns 13.000) La majoria d’ells amb una sola persona.

Com a part de la Línia Estratègica del Pla de Mobilitat de la UAB que fa referència a l’ús més racional del vehicle privat, la UAB apostarà en els propers anys pel:

   - foment d’altres mitjans (facilitant l’accés a la bicicleta elèctrica per exemple)
   - ambientalització dels desplaçaments en cotxe.
              - incorporació de vehicles elèctrics a la flota de la Universitat
              - foment de l’ús del cotxe elèctric entre els seus usuaris.
   - Increment de l’ocupació mitjana dels vehicles.
 
D’altra banda, per tal de garantir el dret d’accessibilitat de tots els col·lectius, la disminució de la indisciplina en l’aparcament també és una de les línies d’actuació preferents de la Universitat.

acces_Campus

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats