El cotxe, la moto i la sostenibilitat

El cotxe, des del punt de vista de la sostenibilitat, és el mitjà de transport més contaminant i que més energia consumeix, sobretot si es té en compte totes les etapes de la seva vida i si va amb un sol ocupant. També és el més insegur des del punt de vista de l'accidentalitat i un dels més ineficients des del punt de vista econòmic o de l'espai consumit.

En el cas de la moto, el grau d'eficiència energètica també és menor que el transport públic però superior a la del cotxe. L'accidentalitat entre els usuaris d'aquest mitjà acostuma a tenir conseqüències greus, per contra suposa un estalvi de diners i de temps respecte el cotxe i ocupa molt menys espai.

La localització del campus respecte els principals nuclis urbans i les xarxes de transport fan que el cotxe sigui un dels principals mitjans per accedir-hi. El 22,2% de la comunitat universitària accedeix al campus en cotxe (un sol ocupant) i un 1,2% ho fa en moto. Cal tenir en compte que l'índex d'ocupació del cotxe és només d'1,1. Aquest fet compromet la sostenibilitat del campus i fa que els seus usuaris tinguin més despeses. (Font: Enquesta d'hàbits de mobilitat de la comunitat universitària 2013. UAB)

Amb l'eina "Com arribo a la UAB?" podràs localitzar qualsevol punt del campus i cercar la manera més ràpida i còmode d'arribar-hi.

Recorda que el campus està considerat una zona 30 en la qual els vehicles a motor han de conviure pacíficament amb els altres usuaris com els vianants, els ciclistes o els autobusos.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats