PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). : Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). : Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Entitat convocant

Departament d'Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya)

Programa

Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats
Ciències
Enginyeries
Biociències
Ciències de la Salut

Tipus d'ajut

Grups i Xarxes

Destinataris

PDI

Requeriments

Les xarxes d'R+D+I han d'estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora. Els grups que formin la xarxa al moment de la sol·licitud han de mantenir la seva vinculació fins a la finalització del programa de valorització i transferència dels resultats. Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d'R+D+I. Totes les entitats participants i l'entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya. També s'hi poden adherir empreses, associacions d'empreses i altres entitats d'especial rellevància en el sector productiu, però no seran considerades entitats participants.

Informació addicional

Es consideraran activitats subvencionables en el marc dels programes de valorització i transferència les següents: - Identificació de resultats de recerca amb potencial de transferència. - Confecció de la cartera de productes i serveis susceptibles de ser valoritzats. - Assessorament en el procés de valorització i transferència. - Estudis de mercat i activitats que permetin conèixer el potencial de comercialització de la tecnologia o coneixement. - Estudis de patentabilitat. - Formació específica lligada directament a activitats concretes del programa de valorització i transferència. - Suport a aquelles activitats que permetin augmentar significativament el nivell de maduresa tecnològica (TRL) i el nivell de maduresa social (SRL) de les tecnologies o el coneixement (descrites a l'apartat VI d'aquestes bases). - Pla de comercialització de la tecnologia o el coneixement i activitats que permetin validar amb dades reals el model de negoci. - Suport en l'elaboració de l'estructura financera i en la cerca d'inversors i socis, per a la creació d'empreses de base tecnològica (EBT). - Suport a la coordinació de projectes de valorització i transferència entre diferents entitats. - Altres actuacions que tinguin l'objectiu clar d'impulsar i donar suport a la transferència de coneixement com, per exemple, la comunicació i la divulgació dels productes i els serveis de la xarxa. - Tasques d'organització per a la realització de les activitats.

Data de publicació

18/12/2018

Data d'inici de sol·licituds

18/12/2018

Data de presentació a la UAB

17/02/2019

Lloc de presentació a la UAB

No es presenta al Registre de la UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

18/02/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

SIFECAT

Data de resolució

06/11/2019

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria