PBeques.Popup.Loading

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) : Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER)

Entitat convocant

Departament d'Empresa i Coneixement (Generalitat de Catalunya)

Programa

Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats
Ciències
Enginyeries
Biociències
Ciències de la Salut

Tipus d'ajut

Projectes Educatius

Destinataris

PDI

Requeriments

Grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. Així mateix, el centre investigador que hagi generat la recerca per transferir ha d'estar ubicat a Catalunya.

Informació addicional

L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca. Els projectes han d'estar destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'una spin-off o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació. Addicionalment, s'hauran de dur a terme activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles. Per al desenvolupament d'aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari ha de contractar una persona emprenedora que s'hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte. La persona emprenedora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent. Es valoren positivament coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres tècniques i coneixements relacionats amb l'àmbit de la gestió empresarial i l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia o coneixement al sector privat. Així mateix, es valora que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses start-up i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci. Finalment, es valoren positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació. 3.3 El procés de selecció de la persona emprenedora s'ha de dur a terme mitjançant un procediment d'avaluació fet per l'AGAUR, seguint el procediment que estableix la base

Data de publicació

24/07/2019

Data d'inici de sol·licituds

24/07/2019

Data de presentació a la UAB

16/09/2019

Lloc de presentació a la UAB

o.patents@uab.cat

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

23/09/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

SIFECAT

Data de resolució

16/01/2020

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria