PBeques.Popup.Loading

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciencia i tecnologia dins del Programa Beatriu de Pinós (BP 2018) : Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema de ciència i tecnologia català

Entitat convocant

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa

V Pla de Recerca i Innovació 2010-2013

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats
Ciències
Enginyeries
Biociències
Ciències de la Salut

Tipus d'ajut

Incorporació de personal

Destinataris

Investigadors
Postdoctorals

Requeriments

El personal investigador que compleixi els següents requisits: a) Haver obtingut el títol de doctor entre l'01/01/2011 i el 31/12/2016 o entre l'01/01/2009 i el 31/12/2016 si es justifica haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat, haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial, haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos o tenir reconegut l'estatus de persona refugiada segons la convenció de ginebra de 1951. b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat, un mínim de dos anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, entesa com una estada en un centre diferent del d'obtenció i realització del doctorat, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys. c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada.

Informació addicional

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar el professor/investigador o professora/investigadora del grup de recerca receptor que coordinarà l'activitat de recerca de la persona candidata i que es responsabilitzarà de la sol·licitud.

Data de publicació

25/01/2019

Data d'inici de sol·licituds

25/01/2019

Data de presentació a la UAB

04/03/2019

Lloc de presentació a la UAB

No es presenta a través del Registre Gral. UAB

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

04/03/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Oficina Virtual Tràmits Generalitat de Catalunya

Data de resolució

25/07/2019

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria