PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Projectes > Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019

Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019

Àrea gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entitat convocant

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Programa

Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2015-2020

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques
Ciències
Biociències
Ciències de la Salut

Tipus d'ajut

Projectes

Destinataris

Investigadors
PDI
Postdoctorals

Requeriments

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats, així com dels centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, i que compleixin els requisits següents: a) L'equip de recerca ha de comptar com a mínim amb un doctor o doctora que assumeixi la direcció del projecte i que estigui vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o al centre de recerca. b) També poden formar part de l'equip de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca, relacionades amb el tema d'estudi de la proposta. El projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable. 2.2 Cada investigador o investigadora només pot formar part d'un equip i, per tant, no pot constar com a membre d'una altra sol·licitud que es presenti en aquesta convocatòria

Informació addicional

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és: 1.1 Atorgar ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91, que afavoreixin la reconversió i que aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya. 1.2 Tots els projectes s'han d'adequar obligatòriament a un dels àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica que s'enumeren a continuació: Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal. Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu. Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu. Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries. Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya. Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics. 1.3 Tots els projectes s'han de basar en uns dels sectors següents: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà. 1.4 Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques, ni d'entitats privades.

Data de publicació

24/04/2019

Data d'inici de sol·licituds

24/04/2019

Data de presentació a la UAB

20/05/2019

Lloc de presentació a la UAB

recerca.respon@uab.cat

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/05/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Portal de tramits Generalitat

Data de resolució

25/11/2019

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria