PBeques.Popup.Loading

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2013 (FI-DGR) : Ajuts a les universitats o als centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell

Entitat convocant

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa

V Pla de Recerca i Innovació 2010-2013

Àrea temàtica

Biociències
Ciències
Arts i Humanitats
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Tipus d'ajut

Beques

Destinataris

Titulats

Requeriments

Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents: - Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012 - En el cas dels estudis de grau d'una durada mínima de 300 ECTS, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener de 2010 b) Estar matriculat el curs 2012-2013 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació c) No estar en possessió del títol de doctor/a d) La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic, dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,60

Informació addicional

L'objecte és atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament. Queden exclosos els candidats que hagin gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga amb una durada superior a 12 mesos en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d'aquest ajut en convocatòries anteriors, així com aquells que ja siguin doctors/es

Data de publicació

02/08/2012

Data d'inici de sol·licituds

02/08/2012

Data de presentació a la UAB

17/09/2012

Lloc de presentació a la UAB

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/09/2012

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registre AGAUR

Data de resolució

10/12/2013

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
- He estat llegint les bases i no em queda gaire clar si puc sol·licitar l'ajut. Em vaig llicenciar aquest juny i al setembre començo un màster oficial

Les bases estableixen al punt 3. Requisits de les persones sol·licitants :
"També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener de 2010". Per tant, els sol·licitants llicenciats han de tenir la suficiència investigadora (DEA).

Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria